Bir yapının en yüksek kesiminde, genellikle çatının tepe noktasında yeralan ve dört yönden görünümü açık odaya Cihannüma denir.