Kolonların üzerine oturtulmuş ve etrafı kapalı ya da cam ile çevrilmiş çardak anlamına gelen Gazebo, görüş sahası geniş olan balkon veya taraça, manzaralı ev, camekânlı balkon, manzara çardağı ve eski dilde Cihannüma anlamlarına karşılık gelmektedir.