Kayıngillerin örnek bitkisi olan bir ağaç. Kurşunî renkteki gövdesi dümdüz olur ve gövdesi 40 metreye kadar yükselebilir. Beyaz kerestesi sağlam ve yumuşak olur. Marangozlukta çok kullanılır.