Bir ucu bağlı öbür uçları serbest bırakılmış, iplikten sırma demeti.