Güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla kapı veya duvar üstlerine yapılan saçak.