Cihannüma Nedir?

Bir yapının en yüksek kesiminde, genellikle çatının tepe noktasında yeralan [...]