Jüt

Liflerinden ip elde edilerek dokuma yapılan bitki türü.