Kayın

Kayıngillerin örnek bitkisi olan bir ağaç. Kurşunî renkteki gövdesi dümdüz [...]