Aplike

Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa [...]