Ranza

İki yatağın üstüste konulmasıyla oluşturulan katlı yatak.