Jaluzi, stor gibi perdelerin hareketli kanatlar üzerinde sallanmasını engelleyen telli sistem.